Status: Not Curated

Area: Sighnaghi

Keywords: georgia, kakheti, signaghi, mongolrally, sakartvelo, géorgie

Coordinates: 41.616868, 45.9168395