Status: Not Curated

Area: Prachuap Khiri Khan, Thailand

Keywords: cave, nakhon, phraya, sam, roi, yot, tham, yod, park, national, hin, hua, phrayanakhon, höhle, prayanakhon, praya, kuiburi, limestone, geology, karst, samroiyod

Coordinates: 12.195912, 100.0109895

Good for:LandscapeNature